Restaurant Romsdalsgondolen

Bratt og luftig på kontoret

Toppstasjon gondol