Oppmåling og prosjektering for et vellykket prosjekt

Våre tjenester

Landmåling

Vi har lang og allsidig erfaring innen oppmåling, utstikking, dokumentasjon. Vi kan bistå med registrering av situasjon og terreng for planlegging av tiltak, og plassering og dokumentasjon av prosjekterte bygg og konstruksjoner. Vi har også lang erfaring med rekonstruksjon/måling av eiendomsgrenser. Vi har sentral godkjenning for oppmålingsteknisk prosjektering og innmåling/utstikking av tiltak.

Landmålingstjenester:

 • Plassering og innmåling av alle tiltak
 • Utarbeiding av situasjonsplan og terrengsnitt for byggesøknad.
 • Prosjektering av plassering, stikking og kontrollmåling
 • Fastmerkenett og aksestikking for større bygg og konstruksjoner
 • Terrengmålinger, 3Dmodeller, masseberegning
 • Eiendomsmålinger (oppmålingsforretninger) for kommuner
 • Privat grenseavtale (rekonstruksjon av grense etter avtale mellom privatpersoner)

Eiendom

Vi har lang erfaring innen utføring av kart- og delingsforretninger og oppmålingsforretninger på oppdrag fra kommuner. Vi kan bistå med søknader og avtaler i forbindelse med oppretting av eiendom, klarlegging av grense og dokumenter for tinglysing. 

Eiendomstjenester:

 • Utførelse av oppmålingsforretninger med merking og måling på vegne av kommune
 • Privat grenseavtale
 • Søknad om eiendomsdeling/grensejustering
 • Seksjoneringsbegjæring
 • Avtaler for tinglysing
 • Utarbeidelse av skjøte
 • Innhenting og tolkning av tinglyste dokumenter

Ønsker du å motta et pristilbud?

Send oss en melding, så hører du fra oss!

Kontakt oss